3 giai đoạn của chương trình hỗ trợ chuyển đổi số 2021 – 2025

Mục tiêu hướng tới là 100% doanh nghiệp được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số với sự trợ giúp của hơn 100 doanh nghiệp tiên phong…

Giai đoạn 1: Tiếp thị & kinh doanh số
Mục đích nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng, tiếp thị, bán hàng. Từng bước triển khai áp dụng công nghệ số cho chuỗi cung ứng – kết nối quản lý hàng tồn kho, sản xuất, mua hàng đầu vào.

Áp dụng công nghệ số cho nghiệp vụ kế toán, tài chính, xây dựng khung CSDL kinh doanh và cung ứng, xây dựng chính sách bảo mật kinh doanh.

Giai đoạn 2: Quản trị số

Xây dựng quy trình sản xuất và mô hình quản trị. Tất cả các mảng nghiệp vụ, chức năng của doanh nghiệp sẽ được chuẩn hóa, theo đó là KPI và các trình quản trị số sẽ được đưa vào mô hình quản trị của doanh nghiệp.

Hệ thống báo cáo, kiểm soát dữ liệu cũng sẽ được đưa vào những mô hình này, tùy theo loại hình và quy mô của doanh nghiệp.

Giai đoạn 3: Kết nối kinh doanh – quản trị (số)

Dựa trên các nền tảng kinh doanh và quản trị, các doanh nghiệp sẽ tự vận động và phát triển các sản phẩm và dịch vụ của mình đáp ứng những nhu cầu cao hơn từ khách hàng trong ngoài nước.

Bên cạnh đó, việc phát triển số cần đi kèm với an ninh, bảo vệ cho những sản phẩm đầu tư sáng tạo, mang tính giá trị cao của từng doanh nghiệp cụ thể.

Theo Tạp chí Công Thương

Bài đọc thêm:

  1. Hiệp định FTAs: Cơ hội tái cơ cấu chuỗi cung ứng và phòng tránh rủi ro
  2. Tập đoàn năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới đầu tư phát triển điện mặt trời tại Việt Nam
  3. Đào tạo về Thương mại điện tử cho lao động nữ và trẻ em gái

Popular Posts

Back To Top