Ả Rập Sau di dự kiến tăng xuất khẩu tôm sang Nga vào năm 2022

Ả Rập Sau di đang có kế hoạch tăng xuất khẩu tôm sang Nga lên 20.000 tấn trong năm 2022, tăng mạnh từ mức hiện tại 3.000 tấn…

Theo CEO của Chương trình Phát triển Nghề cá Quốc gia của Ả Rập Sau di, nước này cũng đang từng bước thúc đẩy ngành nuôi trồng thủy sản và có kế hoạch tăng gấp 5 lần sản lượng của ngành vào năm 2030 theo chương trình hợp tác công –tư.

Ngành thủy sản nước này cũng dự kiến trong ngắn và trung hạn tăng sản lượng lên 600.000 tấn nhờ các dự án khác nhau trong khuôn khổ chương trình.

Theo vasep.com.vn

  1. Việt Nam: Nhu cầu về thực phẩm của Peru gia tăng
  2. Trung Quốc: Nhập khẩu tôm tăng trong tháng 10/2021
  3. Nhiều hoạt động kết nối giao thương tại VIMEXPO 2021
  4. Ngành thực phẩm Việt Nam thu hút nhà đầu tư Nhật Bản

Popular Posts

Back To Top