Argentina: Xuất khẩu tôm đỏ tăng kỷ lục trong tháng 9/2021

Tháng 9/2021, xuất khẩu tôm đỏ của Argentina đạt 23.661 tấn, trị giá 177,7 triệu USD, tăng 17% khối lượng và 41% giá trị so với tháng 9/2020

Argentina XK 127.137 tấn tôm, trị giá 910 triệu USD trong 9 tháng đầu năm nay, đạt 99% tổng lượng XK trong cả năm 2020.

Tháng 9/2021, XK cá hake đạt 10.562 tấn, trị giá 25 triệu USD, tăng 33% về khối lượng và 46% về giá trị so với tháng 9/2020. 9 tháng đầu năm nay, giá trị và khối lượng XK mặt hàng này lần lượt đạt 75.176 tấn, trị giá 172,6 triệu USD, tăng lần lượt 11% và 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

XK mực ống giảm 46% và 55% đạt 2.509 tấn, trị giá 5,45 triệu USD trong tháng 9. Giá XK trung bình giảm 17% đạt 2,17 USD/kg. Khối lượng và giá trị XK trong 9 tháng đầu năm lần lượt giảm 18% và 37%.

Argentina XK tổng cộng 48.369 tấn thủy sản đi các thị trường, trị giá 232,3 triệu USD trong tháng 9, tăng 15% về khối lượng và 38% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

XK sang Tây Ban Nha – chiếm 24% tổng XK của Argentina trong giai đoạn này – dẫn đầu với 11.395 tấn, trị giá 73,7 triệu USD, tăng 33% về lượng và 54% về giá trị.

Theo vasep.com.vn

  1. Việt Nam – Na Uy: Nhiều triển vọng hợp tác trong tình hình mới
  2. Trung Quốc: Nhập khẩu tôm tăng trong tháng 10/2021
  3. Nhiều hoạt động kết nối giao thương tại VIMEXPO 2021
  4. Trung Quốc: Siết nhập khẩu nông sản, đòi hỏi doanh nghiệp Việt thay đổi

Popular Posts

Back To Top