Bãi bỏ quy định về kiểm tra phương tiện đo lường khi nhập khẩu

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 10/2022/TT-BKHCN về đo lường, trong đó, bỏ quy định về kiểm tra phương tiện đo khi nhập khẩu…

Cụ thể, bãi bỏ Chương II Thông tư 28/2013/TT-BKHCN về kiểm tra đối với phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn khi nhập khẩu; bãi bỏ quy định tại khoản 1 Điều 39 Thông tư 28/2013/TT-BKHCN.

Trước đó, tại Nghị định 13/2022/NĐ-CP cũng đã bãi bỏ quy định về việc phối hợp kiểm tra phương tiện đo nhóm 2, lượng của hàng đóng gói sẵn nhóm 2 nhập khẩu tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 86/2012/NĐ-CP.

Do đó, Thông tư 10/2022/TT-BKHCN bãi bỏ quy định về kiểm tra phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn khi nhập khẩu nhằm đảm bảo đồng bộ với Nghị định 13/2022/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 21 về xử lý trong quá trình kiểm tra trên thị trường, trong sử dụng.

Trường hợp kiểm tra trong lưu thông trên thị trường hoặc trong sử dụng phát hiện phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu không phù hợp quy định pháp luật về đo lường, cơ quan chủ trì kiểm tra xử lý theo thẩm quyền và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Tùy theo mức độ và quy mô ảnh hưởng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo bằng văn bản cho Cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu về tiêu chuẩn đo lường chất lượng hoặc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và cơ quan Hải quan nơi nhập khẩu để tăng cường kiểm tra tại cửa khẩu hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định tạm dừng hoặc dừng việc nhập khẩu loại phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn đó.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/9/2022.

Theo Tạp chí Công Thương

Bài đọc thêm:

  1. Hoa Kỳ sẽ áp thuế gỗ dán có lõi nguyên liệu là ván bóc Trung Quốc
  2. Một số sản phẩm đường mía chịu áp dụng phòng vệ thương mại
  3. Từ 10/8, dừng làm thủ tục cho kho xăng dầu chưa kết nối Hải Quan
  4. Chỉ 2% rác thải chôn lấp ở Việt Nam được xử lý đúng quy cách
  5. Hải Phòng: Thêm 2 máy soi container đi vào hoạt động tại cảng
  6. Mega A Logistics mở tuyến hàng hải Việt Nam-Nga trong tháng 8

Popular Posts

Back To Top