Cải cách kiểm tra chuyên ngành sẽ làm giảm thời gian thông quan

7 nội dung cải cách mô hình kiểm tra giúp giảm thời gian thông quan và chi phí cho doanh nghiệp, giảm thời gian thông quan hàng hóa…

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 với 7 nội dung cải cách: cơ quan Hải quan là đầu mối trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; áp dụng đồng bộ 3 phương thức kiểm tra chặt, thông thường, giảm cho cả lĩnh vực kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; đơn giản hóa thủ tục kiểm tra; thực hiện kiểm tra theo mặt hàng nhằm cắt giảm số lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra; áp dụng đầy đủ, thực chất nguyên tắc quản lý rủi ro; mở rộng đối tượng được miễn kiểm tra; ứng dụng tối đa hệ thống công nghệ thông tin.

Để giảm thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã, đang và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động cải cách thủ tục hành chính hải quan theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, công khai, thuận tiện và thống nhất, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về hải quan, đồng thời tích cực phát huy vai trò chủ trì, đầu mối trong triển khai cơ chế một cửa, cải cách toàn diện công tác kiểm tra chuyên ngành và triển khai Cơ chế một cửa quốc gia nhằm giảm thời gian thông quan, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hoá, phương tiện vận tải.

Trong đó, một số cải cách tiêu biểu như tiếp tục cải cách thể chế theo hướng đồng bộ, minh bạch, đáp ứng yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính, phù hợp với các Hiệp định thương mại tự do, Hiệp định tạo thuận lợi thương mại, Luật Hải quan, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế xuất nhập khẩu và các Luật khác có liên quan, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu xây dựng, triển khai mô hình hải quan thông minh và thực hiện nhiệm vụ đầu mối kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu.

Đồng thời Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Hệ thống công nghệ thông tin Hải quan tập trung, tích hợp thông minh đảm bảo các yêu cầu về an toàn thông tin hệ thống, với nền tảng số.

Theo Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), để triển khai hiệu quả Quyết định của Thủ tướng các bộ, ngành cần tiếp tục khẩn trương, quyết liệt triển khai các giải pháp để cải cách toàn diện công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tiếp tục rà soát, tháo gỡ tình trạng chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành; ban hành đầy đủ tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật đối với hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành; tăng cường áp dụng quản lý rủi ro, áp dụng công nhận, thừa nhận lẫn nhau, truy xuất nguồn gốc trong kiểm tra chuyên ngành…

Theo HaiquanOnline

Bài đọc thêm:

  1. Hiệp định (RCEP) sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2022
  2. Những lưu ý cho doanh nghiệp khi xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ
  3. Hiệp định thương mại tự do EFTA và Indonesia chính thức có hiệu lực
  4. Sản xuất nguyên liệu đạt chuẩn: Tạo đà xuất khẩu nông sản bền vững

Popular Posts

Back To Top