Cập nhật hướng dẫn mới về ghi nhãn mác hàng hóa sản phẩm

Theo Tổng cục Hải quan cho biết, hàng hóa nhập khẩu phải thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định mới theo Nghị định của Chính phủ.

Đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu, không tiêu thụ trong nước và hàng hóa là quà biếu, quà tặng, Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định số 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu, không tiêu thụ trong nước và hàng quà biếu, quà tặng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định.

Đối với hàng hóa nhập khẩu là linh kiện, trường hợp hàng hóa nhập khẩu là linh kiện. Không thể hiện được các nội dung bắt buộc trên hàng hóa thì trên bao bì thương phẩm của hàng hóa nhập khẩu phải có nhãn và nhãn phải thể hiện các nội dung bắt buộc theo quy định tại mục 2 khoản 5 Điều 1 Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 9/12/2021.

Một số nội dung hướng dẫn của Tổng cục Hải quan

Cũng liên quan đến vấn đề ghi nhãn hàng hóa theo Nghị định mới. Trước đó, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn một số nội dung.

Chẳng hạn, về việc ghi nhãn trên hàng hóa, bao bì của hàng hóa xuất khẩu. Theo quy định khoản 3 Điều 10 Nghị định số 43/20217/NĐ-CP được sửa đổi. Nhãn hàng hóa xuất khẩu thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật của nước nhập khẩu.

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu được sản xuất từ nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau, không xác định được xuất xứ, căn cứ theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 111/2021/NĐ-CP thì trên hàng hóa, bao bì của hàng hóa xuất khẩu ghi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa, thể hiện bằng một trong các cụm hoặc kết hợp các cụm từ như sau: “lắp ráp tại”; “đóng chai tại”, “phối trộn tại”; “hoàn tất tại”; “đóng gói tại”; “dán nhãn tại” kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng lưu ý các đơn vị tại Nghị định số 111/2021/NĐ-CP sửa đổi. Bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP có một số điểm mới như sau:

Quy định về việc ghi xuất xứ hàng hóa (Điều 15).

Theo Diễn đàn Logistics

Bài đọc thêm:

  1. Nhãn mác giày dép được Cơ quan An toàn Đan Mạch tăng cường kiểm tra
  2. Phát hiện virus Vũ Hán trên bao bì, Trung Quốc tạm dừng nhập thanh long

 

Popular Posts

Back To Top