Chương Trình Nghị Sự 2024 – Phần 1

Hoạt Động Mega A Logisitcs

Chuyến đi công tác vừa qua, Mega A Logistics đã đến thăm và làm việc với nhà máy dao, công cụ cắt bằng kim loại đã có lịch sử 30 năm hợp tác với Nhật Bản tại Thành phố Dương Giang (阳江.Thành phố này nổi tiếng khắp thế giới về nghề làm dao. Đây cũng là đơn vị cần Mega A Logisitcs cung cấp dịch vụ Logistics xuyên biên giới và dịch vụ kho vận hải ngoại, FBA. Trong đó, chuỗi siêu thị Nhật Bản là khách hàng đầu cuối của nhà máy. Chúng tôi sẽ còn cập nhật đến bạn rất nhiều hoạt động của Mega A Logistics tại Chương Trình Nghị Sự 2024 tại Trung Quốc. Cùng đón chờ nhé!

Popular Posts

Back To Top