Chương Trình Nghị Sự – Phần 4

Mega A Logistics tham quan kho ngoại quan, FBA, chuỗi lạnh tại Quảng Đông trong Chương trình Nghị sự 2024. Đây được xem là một trong những hoạt động trọng để ban lãnh đạo Mega A Logistics cùng các đối tác tìm kiếm thêm nguồn khách hàng mới. Bên cạnh đó, chuyến thăm quan kho ngoại quan, FBA và chuỗi lạnh cũng là dịp để Mega A Logisitcs học hỏi và tích luỹ kinh nghiệm vận hành kho bãi của của nước bạn. Chúng tôi sẽ còn cập nhật đến bạn rất nhiều hoạt động của Mega A Logistics tại Chương Trình Nghị Sự 2024 tại Trung Quốc. Cùng đón chờ nhé!

Popular Posts

Back To Top