Công ty CP Kho vận Tân cảng triển khai chuyển đổi số từ 13/9

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ nhận hàng tại Kho CFS của Tân cảng đã giảm 65% so với trước dịch COVID-19…

Hải Quan Online – Kể từ 13/9, Công ty CP Kho vận Tân cảng sẽ triển khai áp dụng hệ thống quản lý kho hàng điện tử (eWMS); giao dịch chứng từ bằng lệnh giao hàng điện tử (eDO); đăng ký làm hàng và thanh toán trực tuyến.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ nhận hàng tại Kho CFS của Tân cảng đã giảm 65% so với trước dịch COVID-19.

Ngoài ra, kể từ 0h00 ngày 20/9 đến 10/10 năm 2021, công ty cho biết kho CFS vẫn duy trì việc tiếp nhận hàng hóa của các đơn vị hiện vẫn duy trì sản xuất; và các kho phải cam kết hàng riêng của họ sẽ được đóng chung trong cùng container và phải lấy hàng trong vòng 3 ngày sau khi container rút vào kho.

Công ty Kho vận Tân cảng cũng đưa ra cho khách hàng sử dụng kho nội địa, giảm 65% chi phí so với việc lưu kho CFS.

 

Bài đọc thêm:

  1. Ưu đãi phí hàng hải để thu hút tàu về Cái Mép-Thị Vải
  2. TP.HCM dự kiến tiếp tục kéo dài giãn cách hết tháng 9
  3. Việt Nam cần kho lạnh để bảo quản nông sản mùa COVID-19
  4. Việt Nam cần khơi thông luồng hàng hải để đón tàu trọng tải lớn

Popular Posts

Back To Top