EVFTA và IPA mở ra vận hội mới về thương mại, đầu tư Việt Nam – EU

Các thỏa thuận tại Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA) sẽ làm sâu sắc quan hệ giữa EU và Việt Nam.

Vận hội mới

EVFTA đã đặt các nhà xuất khẩu và nhà đầu tư của EU ít nhất ngang hàng với các nước và khu vực khác đã ký kết FTA với Việt Nam như ASEAN, Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và các thành viên của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Với các thương nhân Việt Nam, lợi ích sau một năm thực hiện FTA này còn cao hơn.

Cụ thể, về mặt thị trường, EVFTA cho phép các nhà xuất khẩu Việt Nam tiếp cận hơn 450 triệu người tiêu dùng châu Âu có thu nhập khả dụng hàng đầu thế giới.

Kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, khoảng 85,6% tổng số dòng thuế đã được xóa bỏ hoàn toàn đối với hàng hóa của Việt Nam. Con số này chiếm 70,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Việc loại bỏ dần thuế nhập khẩu dẫn đến sự gia tăng 20% xuất khẩu hàng năm.

Một thỏa thuận bao trùm

EVFTA và IPA không chỉ tạo ra cơ hội mới cho tăng trưởng và phát triển. Mà còn thúc đẩy phát triển bền vững của cả hai bên. Chúng bao gồm các cam kết mạnh mẽ để bảo vệ các quyền cốt lõi của mọi người.

IPA sẽ bảo vệ tài sản của các nhà đầu tư giữa hai nước.

Các hiệp định này tạo ra một môi trường đầu tư thân thiện giữa EU và Việt Nam. IPA đưa ra các tiêu chuẩn về bảo hộ đầu tư. Là những bảo đảm cơ bản buộc các chính phủ phải tôn trọng một số nguyên tắc đối xử cơ bản mà nhà đầu tư nước ngoài có thể dựa vào khi quyết định đầu tư.

Cấu trúc mới của các hiệp định quốc tế của EU, nghĩa là được tách thành FTA và IPA. Cho phép nhanh chóng có hiệu lực các cam kết tự do hóa thương mại và đầu tư theo FTA. Trong khi IPA sẽ có hiệu lực ngay sau khi được tất cả 27 quốc gia thành viên phê chuẩn. 

Minh bạch và công bằng

IPA được xây dựng dựa trên các giá trị cốt lõi của EU. Đưa ra mức độ bảo vệ đầu tư cao, trong khi bảo vệ quyền điều chỉnh và theo đuổi các mục tiêu chính sách công hợp pháp của Việt Nam và EU.

Theo thỏa thuận, quốc gia chủ nhà có thể áp đặt thông qua các nghĩa vụ quy định đối với nhà đầu tư. Dựa trên mức độ bảo vệ lợi ích công cộng mà quốc gia đó cho là phù hợp. Đổi lại, các nhà đầu tư phải tuân thủ tất cả các luật trong nước của quốc gia. Để được hưởng lợi từ bảo hộ đầu tư.

Một yếu tố mới của IPA là khuôn khổ bảo hộ đầu tư hiện đại. Đã được cải cách, bao gồm hệ thống tòa án đầu tư để giải quyết các tranh chấp đầu tư. Loại bỏ các phần tranh chấp của cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước kiểu cũ.

Trái ngược với các hiệp ước đầu tư đang có hiệu lực giữa Việt Nam và các nước thành viên EU. Tất cả các thủ tục theo IPA hoàn toàn minh bạch. Các phiên điều trần được công khai và các bên thứ ba quan tâm.

Điều này đảm bảo rằng, tất cả các khía cạnh quyền con người và phát triển bền vững sẽ được tòa án đầu tư xét xử một cách hiệu quả.

Theo Báo Đầu tư

Bài đọc thêm:

  1. Thách thức trong tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại FTA
  2. Tận dụng tối đa hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do
  3. Xuất khẩu gạo đang tận dụng tốt các ưu đãi từ Hiệp định EVFTA

 

Popular Posts

Back To Top