Hồng Kông chiếm một nửa lượng thịt xuất khẩu của Việt Nam

Hồng Kông chiếm một nửa lượng thịt xuất khẩu của Việt Nam

Thịt và sản phẩm từ thịt của Việt Nam đã được xuất khẩu tới 26 thị trường, trong đó, 2 thị trường lớn nhất là Hồng Kông và Trung Quốc.

Theo Tổng cục Hải quan, năm 2021, Việt Nam xuất khẩu được 19,52 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 81,68 triệu USD.

Thịt và các sản phẩm thịt của Việt Nam được xuất khẩu sang 26 thị trường. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông chiếm 50,2% tổng lượng thịt và các sản phẩm từ thịt xuất khẩu của cả nước, đạt 9,79 nghìn tấn, trị giá 50,92 triệu USD.

Đứng thứ hai là Trung Quốc chiếm 22% tổng lượng thịt và các sản phẩm từ thịt xuất khẩu của cả nước, đạt 4,3 nghìn tấn, trị giá 9,85 triệu USD.

Năm 2021, thịt và các sản phẩm từ thịt của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu là các chủng loại như: Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh; thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh; thịt khác và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh…

Trong đó, thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh được xuất khẩu nhiều nhất với 10,75 nghìn tấn, trị giá 20,47 triệu USD. Nhóm sản phẩm này được xuất khẩu sang các thị trường Hồng Kông, Trung Quốc và Thái Lan.

Đứng thứ hai là thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh với 5,96 nghìn tấn, trị giá 43,58 triệu USD, chủ yếu xuất khẩu sang Hồng Kông, Thái Lan và Lào.

Theo Báo Nông Nghiệp

Bài đọc thêm:

  1. Việt Nam: Nhập khẩu thịt liên tục giảm trong những tháng cuối năm

  2. Việt Nam: Xuất khẩu container thịt ngao đóng hộp đầu tiên sang châu Âu

  3. Masan MEATLife “bắt tay” đối tác lớn, tối ưu hóa chuỗi giá trị thịt Việt Nam

Popular Posts

Back To Top