Lạng Sơn: Từng bước hiện đại hóa cửa khẩu, thúc đẩy hội nhập quốc tế

Từ 21/02/2022, Lạng Sơn không thực hiện tiếp nhận xử lý đối với doanh nghiệp xuất khẩu không khai báo trực tuyến trên nền tảng cửa khẩu số.

Việc đưa nền tảng cửa khẩu số vào hoạt động là một bước hiện đại hóa công tác tại cửa khẩu để từng bước hội nhập với quốc tế trong việc giao thương xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, từ ngày 21/02/2022, tất cả các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, đại lý hải quan, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp bến bãi thống nhất sử dụng nền tảng cửa khẩu số, khai báo và xử lý thông tin trực tuyến khi thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh (bao gồm cả xe hàng đã vào bến bãi cửa khẩu).

Việc triển khai nền tảng cửa khẩu số là nội dung quan trọng để cụ thể hóa việc thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 749/QĐ -TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng tại cửa khẩu cần thực hiện nghiêm túc chủ trương này, không thực hiện tiếp nhận xử lý đối với doanh nghiệp xuất khẩu không khai báo trực tuyến trên nền tảng cửa khẩu số.

Do đó, việc triển khai nền tảng cửa khẩu số là tất yếu, cần tổ chức triển khai thực hiện và cần sự quyết tâm vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, trước mắt là tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh.

Để phát huy tối đa hiệu quả Nền tảng cửa khẩu số, tại Thông báo số 91/TB-UBND mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng hoạt động tại khu vực cửa khẩu cần có sự phối hợp chặt chẽ để xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh; đề xuất những giải pháp cần thiết để bảo đảm việc triển khai nền tảng cửa khẩu số đạt hiệu quả cao nhất.

Đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu biết, sử dụng Nền tảng cửa khẩu số bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng cụ thể.Trong đó, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, Viễn thông Lạng Sơn bố trí đầy đủ lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý hải quan tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị và Tân Thanh, sẵn sàng xử lý ngay những vấn đề phát sinh khi sử dụng nền tảng cửa khẩu số, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn, các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện các tính năng của Nền tảng cửa khẩu số, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế, tránh gây chồng chéo, phát sinh thêm thủ tục hành chính trong quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu. Vướng mắc ở đâu xử lý ngay ở đó, không để ách tắc hoạt động xuất nhập khẩu.

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn làm đầu mối chủ trì, phối hợp giữa các lực lượng chức năng xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số tại khu vực cửa khẩu; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ quy định hiện hành và tình hình thực tế, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định tại Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh cho phù hợp thực tế, đúng với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tham mưu, đề xuất đầu tư lắp đặt hệ thống barie tự động gắn với hệ thống camera nhận dạng xe và thùng container để đồng bộ khi lắp đặt hệ thống barier tự động tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh; rà soát quy hoạch, bố trí địa điểm để Tổng cục Hải quan lắp đặt cân điện tử, máy soi container và các thiết bị kỹ thuật khác phục vụ công tác quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu.

Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh bố trí tổ liên ngành tại các cổng B1, B2 tại 02 khu vực cửa khẩu để kiểm tra các xe không khai báo thông tin tại cửa khẩu, điều phối các phương tiện vào bãi tạm để doanh nghiệp xuất nhập khẩu khai báo trực tuyến trên Nền tảng cửa khẩu số.

Kiểm tra, xác nhận xe ra khỏi khu phi thuế quan; yêu cầu tất cả doanh nghiệp xuất nhập khẩu khai báo thông tin trên nền tảng cửa khẩu số trước khi ra khỏi khu phi thuế quan, nếu không khai báo thông tin trên nền tảng cửa khẩu số không cho xe ra khỏi khu phi thuế quan…

Theo Báo Công Thương

Bài đọc thêm:

  1. Doanh nghiệp cần cân nhắc việc đưa rau quả lên các cửa khẩu Lạng Sơn
  2. Lạng Sơn tiếp tục nhận hàng hóa xuất khẩu từ 6/3
  3. Lạng Sơn tạm dừng tiếp nhận hoa quả, xe chở hàng vẫn “nối đuôi” lên

Popular Posts

Back To Top