Mỹ: Cạnh tranh với sò điệp nhập khẩu ngày càng gay gắt

Nguồn cung cấp sò điệp ở Mỹ giảm và giá ngày càng tăng đã dẫn đến sự cạnh tranh ngày càng tăng đối với sò điệp nhập khẩu từ các nước khác…

Dẫn đầu là Trung Quốc, xuất sang Mỹ 5.183 tấn, trị giá 26,1 triệu USD, tăng 89% về lượng và tăng 87% về giá trị; Nhật Bản gửi Mỹ 3.671 tấn, trị giá 64,2 triệu USD, tăng 110% về lượng và tăng 109% về giá trị; và Peru, xuất khẩu sang Mỹ 3.376 tấn, trị giá 38 triệu USD, tăng 70% về lượng và tăng 143% về giá trị.

Trong khi đó, Canada, nguồn cung cấp sò điệp hàng đầu của Hoa Kỳ, đã XK 2.958 tấn, trị giá 77,1 triệu USD, khối lượng gần tương đương 10 tháng đầu năm 2020 nhưng với giá trị tăng 22%.

Đúng như dự đoán, với nhu cầu lớn hơn, giá cũng tăng, ít nhất là đối với một số loại sò điệp nhập khẩu. Sò điệp Peru, bao gồm sò điệp vịnh nhỏ hơn và rẻ hơn (Argopecten irradians), được bán với giá trung bình 11,27 USD/pao trong 10 tháng đầu năm 2021, tăng 43% so với 10 tháng đầu năm 2020. Sò điệp Canada được bán với giá trung bình 26,06 USD/kg, cao hơn 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, cả Trung Quốc và Nhật Bản đều thấy giá của họ đi nhẹ theo hướng khác. Sò điệp Nhật Bản có giá trung bình là 17,48 USD/kg trong 10 tháng đầu năm 2021, giảm chưa đến 1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi sò điệp Trung Quốc có giá trung bình là 5,04 USD/kg, thấp hơn 1%.

Đối với xuất khẩu sò điệp của Mỹ, khối lượng thay đổi một cách đáng ngạc nhiên mặc dù giá đã tăng, dựa trên đánh giá của dữ liệu thương mại của NOAA. Mỹ đã xuất khẩu 2.764 tấn sò điệp trị giá 62,8 triệu USD trong 10 tháng đầu năm 2021, bán với giá trung bình là 22,73 USD/kg. Đó là chỉ tăng 1% về lượng, tăng 17% về giá trị và tăng 16% về giá so với 10 tháng đầu.

Theo vasep.com.vn

  1. Việt Nam: Nhu cầu về thực phẩm của Peru gia tăng
  2. Trung Quốc: Nhập khẩu tôm tăng trong tháng 10/2021
  3. Nhiều hoạt động kết nối giao thương tại VIMEXPO 2021
  4. Chilê: Xuất khẩu thủy sản tăng 47% trong tháng 11/2021

Popular Posts

Back To Top