Na Uy: Sản lượng khai thác tôm nước lạnh đạt cao trong năm 2021

Tuy rằng khởi động chậm chạp vào đầu năm nay, nhưng sản lượng khai thác tôm nước lạnh của Na Uy lại tăng cao trong năm 2021…

Tính từ đầu năm đến tháng 12 năm nay, sản lượng khai thác ở biển Barents đạt 23.104 tấn, tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt cao nhất kể từ năm 2018.

Giá tôm trong năm nay đạt trung bình 24.85 NOK (2,74 USD)/kg, tăng 11% tuy nhiên vẫn ở dưới các mức đạt được năm 2018 và 2019.

Sản lượng khai thác của các đội tàu Na Uy giảm trong năm 2020 mặc dù sản lượng được phép khai thác đạt 150.000 tấn. TAC của năm 2021 đạt 140.000 tấn.

Giá tôm hấp và tôm lột vỏ của Na Uy đang tăng dần kể từ tháng 3/2021

Theo vasep.com.vn

  1. Việt Nam – Na Uy: Nhiều triển vọng hợp tác trong tình hình mới
  2. Trung Quốc: Nhập khẩu tôm tăng trong tháng 10/2021
  3. Nhiều hoạt động kết nối giao thương tại VIMEXPO 2021
  4. Tận dụng thương mại điện tử để đưa hàng hóa thâm nhập vào Singapore

Popular Posts

Back To Top