Nga vẫn là nhà cung cấp cá tuyết chính cho Hàn Quốc 2 tháng năm 2022

Giá nhập khẩu trung bình cao nhất từ Nga là 4,11 USD/kg và thấp nhất là 2,75 USD/kg từ Mỹ.

Trong tháng 2, tổng nhập khẩu cá tuyết đông lạnh của Hàn Quốc đạt 9,95 triệu USD, tăng 158% so với 3,85 triệu USD cùng kỳ năm trước và đơn giá nhập khẩu trung bình là 4,31 USD/kg, tăng 46%, so với 2,52 USD/kg cùng kỳ năm trước.

Trong 2 tháng đầu năm, giá trị nhập khẩu cá tuyết vào Hàn Quốc đạt 14,16 triệu USD, cao hơn 123% so với 6,35 triệu USD cùng kỳ năm trước và giá nhập khẩu trung bình là 4,05 USD/kg, cao hơn 61% so với 2,50 USD/kg cùng kỳ năm trước. cùng kỳ năm trước.

Theo vasep

Bài đọc thêm:

Popular Posts

Back To Top