Nhập khẩu gạo và thuốc lá từ Campuchia: Làm thế nào để hưởng ưu đãi?

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch năm 2021 và 2022.

Thông tư cũng quy định về điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt khi nhập khẩu hai mặt hàng này từ Campuchia vào Việt Nam.

Theo thông tư, trong năm 2021 và năm 2022, tổng lượng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Campuchia được phép nhập khẩu vào Việt Nam theo hạn ngạch thuế quan là 606.000 tấn (gạo các loại: 600.000 tấn; lá thuốc lá khô: 6.000 tấn).

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2021 được áp dụng cho các tờ khai đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2022 được áp dụng cho các tờ khai đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2022.Thông tư quy định đối tượng áp dụng là các thương nhân nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Campuchia và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều kiện để gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Campuchia được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt là hàng hóa phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia hoặc cơ quan được ủy quyền cấp theo quy định của phía Campuchia và làm thủ tục hải quan nhập khẩu tại các cặp cửa khẩu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Riêng đối với mặt hàng lá thuốc lá khô, thương nhân nhập khẩu phải có Giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/ NĐ-CP. Số lượng nhập khẩu được trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo giấy phép do Bộ Công Thương cấp.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng gạo và mặt hàng lá thuốc lá khô quy định tại Thông tư này được điều hành theo phương thức trừ lùi tự động tại cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu. Việc trừ lùi được thực hiện tự động cho đến khi hết số lượng hạn ngạch thuế quan đối với từng mặt hàng.

Trước đó, ngày 8/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/ NQ-CP về việc gia hạn thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia giai đoạn 2019- 2020 cho giai đoạn 2021-2022.

Để triển khai thực hiện các quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Bản thỏa thuận được gia hạn, sửa đổi nêu trên, căn cứ quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và các văn bản pháp luật liên quan, ngày 28/2/2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BCT quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 và năm 2022 nói trên.

Thông tư số 06/2022/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2022.

Theo Báo Công Thương

Bài đọc thêm:

  1. Nhiều cơ hội xuất khẩu gạo chất lượng cao sang EU
  2. Chuỗi sản xuất dần hoàn thiện, xuất khẩu lúa gạo giữ vững vị thế
  3. Thái Lan tính xuất khẩu 7 triệu tấn gạo nhờ giống lúa mới trong năm nay

Popular Posts

Back To Top