Nhập khẩu tôm của Trung Quốc tăng 12% trong năm 2021

Nhập khẩu tôm nước ấm đông lạnh của Trung Quốc tăng 12% năm 2021 đạt 611.000 tấn mặc dù những lo ngại về coronavirus trên bao bì sản phẩm…

Tăng trưởng NK tôm của Trung Quốc chủ yếu là nhờ tăng NK từ Ecuador, nguồn cung tôm lớn nhất của nước này. NK từ Ecuador năm 2021 đạt 379.000 tấn, tăng 19% so với 2020. Tỷ trọng của Ecuador trong tổng NK tôm của Trung Quốc tăng từ 59% năm 2020 lên 62% năm 2021.

Trung Quốc cũng NK 117.000 tấn tôm từ Ấn Độ, nguồn cung tôm lớn thứ hai của nước này (chiếm tỷ trọng 19% tổng NK tôm của Trung Quốc), tăng 11% so với năm 2020.

Giá trung bình NK tăng cũng nâng giá trị NK tôm nước ấm đông lạnh của Trung Quốc với mức tăng 19% đạt 3,7 tỷ USD.

Bên cạnh tôm nước ấm, Trung Quốc cũng NK 43.000 tấn tôm nước lạnh, giảm 33% so với năm 2020. Giá trị NK tôm nước lạnh giảm chỉ 1% đạt 261 triệu USD. Điều này cho thấy giá NK trung bình tôm nước lạnh tăng mạnh.

NK tôm nước ấm của Trung Quốc tăng mạnh trong giai đoạn chuẩn bị cho Tết Nguyên đán vào 1/2/2022. Tháng 12/2021, Trung Quốc NK 76.000 tấn, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước đó. Trung Quốc NK 70.000 tấn tôm trong tháng 11/2021. Lượng NK trong 2 tháng 11 và 12 của năm 2021 chiếm 24% tổng NK tôm cả năm của Trung Quốc.

Các nguồn tin cho rằng, Trung Quốc tăng mạnh NK tôm trong tháng 11 và 12 để phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán. Trước đó, do lo ngại coronavirus trên bao bì sản phẩm, các nhà chức trách Trung Quốc đã tăng cường kiểm tra tại cảng, do vậy các nhà NK phải tăng cường NK để dự trữ.

Popular Posts

Back To Top