Quý I: Việt Nam nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp nhiều nhất từ Brazil

Quý I/2022, kim ngạch nhập khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam ước đạt gần 9,8 tỷ USD đứng đầu là thị trường Brazil chiếm 8,6% thị phần.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), quý I/2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt 22,6 tỷ USD, tăng 6,3% so với quý I/2021; trong đó xuất khẩu (XK) đạt khoảng 12,8 tỷ USD, nhập khẩu (NK) ước khoảng 9,8 tỷ USD; xuất siêu khoảng 3 tỷ USD, tăng gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, trong tháng 3, kim ngạch XK nông lâm thủy sản ước trên 4,7 tỷ USD, tăng 6,0% so với tháng 3/2021. Tính chung quý I/2022, kim ngạch XK nông lâm thủy sản ước trên 12,8 tỷ USD, tăng 15,3% so với quý I/2021. Trong đó, XK nhóm nông sản chính đạt gần 5,5 tỷ USD, tăng 12,8%; lâm sản chính đạt 4,3 tỷ USD, tăng 4,4%; thủy sản ước đạt 2,4 tỷ USD, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường xuất khẩu lớn nhất là Hoa Kỳ đạt gần 3,5 tỷ USD (chiếm 27,1% thị phần), trong đó kim ngạch XK nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ chiếm tới 68,2% tỷ trọng kim ngạch XK nông lâm thủy sản của Việt Nam tại thị trường này. Đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc trên 2,1 tỷ USD (chiếm 16,6% thị phần) với kim ngạch xuất khẩu nhóm cao su chiếm 29,0% tỷ trọng kim ngạch XK nông lâm thủy sản tại thị trường này.Quý I/2022, nhiều mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao hơn so với cùng kỳ, như: Cao su, chè, gạo, hồ tiêu, sắn và các sản phẩm từ sắn, cá tra, tôm, gỗ và các sản phẩm gỗ. Cụ thể: Giá trị xuất khẩu cà phê đạt khoảng 1,2 tỷ USD (tăng 50,4%); cao su đạt khoảng 746 triệu USD (tăng 10,7%); gạo đạt 715 triệu USD (tăng 10,5%); hồ tiêu khoảng 252 triệu USD (tăng 40,8%); sắn và sản phẩm sắn đạt 420 triệu USD (tăng 15,5%), cá tra đạt 606 triệu USD (tăng 82,0%), tôm đạt 929 triệu USD (tăng 39,7%), gỗ và sản phẩm gỗ đạt trên 3,9 tỷ USD (tăng 3,0%); mây, tre, cói thảm đạt 265 triệu USD (tăng 34,4%).

Thứ 3 là thị trường Nhật Bản với giá trị XK đạt gần 872 triệu USD (chiếm 6,8% thị phần) và XK nhóm sản phẩm gỗ lớn nhất chiếm 44,3% giá trị XK nông lâm thủy sản tại thị trường này. Thứ 4 là thị trường Hàn Quốc với giá trị XK đạt khoảng 562 triệu USD (chiếm 4,4% thị phần) và XK nhóm sản phẩm gỗ lớn nhất chiếm 45,2% giá trị XK nông lâm thủy sản tại thị trường này.

Ở chiều ngược lại, tính chung quý I/2022, kim ngạch NK các mặt hàng nông lâm thủy sản ước đạt gần 9,8 tỷ USD, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, giá trị NK các mặt hàng nông sản chính ước đạt 6,2 tỷ USD, giảm 2,7%; nhóm hàng thủy sản ước khoảng 564,3 triệu USD, tăng 13%; nhóm lâm sản chính khoảng 675,4 triệu USD, giảm 10,3%; nhóm sản phẩm chăn nuôi khoảng 726,3 triệu USD, giảm 15,5%; nhóm đầu vào sản xuất ước trên 1,6 tỷ USD, giảm 2,3% (nhưng phân bón tăng 55,8%, thuốc bảo vệ thực vật tăng 17,1%).

Đứng đầu là thị trường Brazil xuất khẩu sang Việt Nam đạt 846 triệu USD, chiếm 8,6% thị phần, trong đó, mặt hàng bông các loại chiếm 29,5% giá trị xuất khẩu. Tiếp theo là Campuchia đạt khoảng 738,4 triệu USD, chiếm 7,5% thị phần, trong đó, mặt hàng cao su chiếm khoảng 81,1% giá trị xuất khẩu.

Theo Báo Công Thương

Bài đọc thêm:

  1. Nguồn cung tăng, nhu cầu thấp khiến giá cá rô phi Brazil giảm
  2. Covid-19 tạo cơ hội cho cá tra Việt Nam xuất sang Brazil
  3. Kim ngạch tăng gần 100%, xuất khẩu cá tra đang “hồi sinh”

Popular Posts

Back To Top