Rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ phân bón DAP và MAP nhập khẩu

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 117/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 2/3/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 686/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam có mã HS: 3105.10.20; 3105.10.90; 3105.20.00; 3105.30.00; 3105.40.00; 3105.51.00; 3105.59.00; 3105.90.00 trong 2 năm.

Ngày 3/3/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 715/QĐ-BCT gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu.

Ngày 20/10/2021, căn cứ điều 69 Nghị định 10/2018/NĐ-CP, Cục Phòng vệ thương mại có Thông báo số 24/TB-PVTM về việc tiếp nhận Hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ biện pháp. Thông báo được đăng tải công khai trên website của Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra) và Bộ Công Thương.

Kế đó, ngày 19/11/2021, Cục Phòng vệ thương mại nhận được Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam. Vì vậy, Cục Phòng vệ thương mại có Công căn số 961/PVTM-P2 đề nghị bên yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Sau khi Cục Phòng vệ thương mại nhận được các thông tin bổ sung của bên yêu cầu và sau đó Cục Phòng vệ thương mại ban hành Công văn số 1046/PVTM-P2 về việc xác nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Cục Phòng vệ thương mại cho biết, sau khi thẩm định hồ sơ, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 117/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu.

Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 96 Luật Quản lý ngoại thương, thời hạn điều tra rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ là không quá 6 tháng kể từ ngày có Quyết định rà soát, trong trường hợp cần thiết có thể gia hạn một lần nhưng không quá 6 tháng.

Do đó, Cục Phòng vệ thương mại đề nghị, tất cả các tổ chức, cá nhân có quyền lợi liên quan trong vụ việc có thể đăng ký với Cơ quan điều tra để trở thành bên liên quan.

Đáng lưu ý, bên liên quan sẽ được tiếp cận thông tin lưu hành công khai trong quá trình điều tra, gửi các ý kiến bình luận, thông tin và bằng chứng liên quan đến việc hàng hóa thuộc đối tượng rà soát. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương sẽ cân nhắc ý kiến của tất cả các bên liên quan một cách khách quan trong quá trình điều tra.

Theo Báo Tin Tức

Bài đọc thêm:

  1. Giá phân bón tại Châu Âu đang có xu hướng tăng mạnh trở lại
  2. Nghịch lý ngành nông nghiệp: ‘Một tấn phân bón đắt hơn một tấn gạo’

Popular Posts

Back To Top