Thái Lan: Giá tôm chân trắng nguyên liệu vẫn tiếp tục tăng trong tuần 50

Giá tại đầm tôm cỡ 60 con tăng 5 THB lên 182,5/kg trong tuần 50, giá tôm cỡ 70 và 80 con/kg tăng lên 172,50 THB/kg và 162,50 THB/kg.

Tính theo USD, giá tôm đạt 5,47 USD/kg với tôm cỡ 60 con, 5,17 USD/kg với cỡ 70 con và 4,87 USD/kg với cỡ 80 con trong tuần 50.

So với các nước sản xuất lớn khác, giá tôm cỡ 60 con của Thái Lan cao thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Giá tôm cỡ 60 con của Trung Quốc tiếp tục đạt cao nhất với 7,93 USD/kg trong tuần 48.

Giá tôm Thái Lan đã vượt giá tôm Indonesia. Giá tôm Indonesia đã giảm xuống 4,40 USD/kg sau khi đuổi kịp giá tôm cỡ 50/60 và 60/70 con/kg của Ecuador và tương đương với giá tôm tại khu vực sản xuất tôm chính của Ấn Độ, Andhra Pradesh một vài tuần trước đó.

Theo vasep.com.vn

  1. Việt Nam: Nhu cầu về thực phẩm của Peru gia tăng
  2. Trung Quốc: Nhập khẩu tôm tăng trong tháng 10/2021
  3. Nhiều hoạt động kết nối giao thương tại VIMEXPO 2021
  4. Indonesia: Giá tôm giảm trở lại tại các vùng sản xuất chính

Popular Posts

Back To Top