Tháng 1/2022: Xuất khẩu mực chế biến tăng mạnh nhất

Theo số liệu của Hải quan, xuất khẩu (XK) mực, bạch tuộc của Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm 2022 đạt 63,3 triệu USD…

Top các thị trường NK mực, bạch tuộc lớn nhất lần lượt gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc & HK, EU, Thái Lan, Mỹ, Israel, Đài Loan, chiếm 98% tổng giá trị XK mực, bạch tuộc của Việt Nam.

Trong top 5 thị trường NK mực, bạch tuộc chính của Việt Nam tháng 1/2022, XK sang Trung Quốc & HK tăng trưởng mạnh nhất 176%. XK sang EU tăng 90% trong đó XK sang 2 thị trường đơn lẻ trong khối là Tây Ban Nha và Pháp tăng trưởng 3 con số lần lượt 562% và 346% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hàn Quốc là thị trường NK mực, bạch tuộc lớn nhất của Việt Nam, chiếm 33% tổng giá trị XK. Tháng 1/2022, XK mực, bạch tuộc sang thị trường này đạt trên 28 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhật Bản đứng thứ hai, chiếm tỷ trọng 23%, NK 14,2 triệu USD mực, bạch tuộc từ Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm nay, tăng 55%.

Trong cơ cấu các sản phẩm mực, bạch tuộc XK của Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm nay, mực chiếm 56,4% và bạch tuộc chiếm 43,6%. Trong tất cả các sản phẩm mực, bạch tuộc XK của Việt Nam, bạch tuộc khô/muối/sống/tươi/đông lạnh (thuộc mã HS03) có giá trị XK nhiều nhất, tuy nhiên ghi nhận tăng trưởng thấp nhất 22%. Ngược lại, sản phẩm mực chế biến khác (thuộc mã HS 16) có giá trị XK thấp nhất nhưng lại ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh nhất 160% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quay trở lại năm 2021, XK mực, bạch tuộc của cả nước đạt 608 triệu USD, tăng 6,8%. Trong đó, XK mực chiếm 52% đạt 315 triệu USD, tăng 3%; XK bạch tuộc chiếm 48% đạt 293 triệu USD, tăng gần 15%.

Bạch tuộc tươi, đông lạnh mã HS 03 chiếm 86% tổng XK bạch tuộc. Đối với mực, sản phẩm tươi/đông lạnh/khô chiếm 93%.

Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc và Italy là 5 thị trường đơn lẻ lớn nhất NK mực, bạch tuộc của Việt Nam năm 2021. XK sang hầu hết các thị trường đều tăng trưởng so với năm 2020, trừ Nhật Bản (giảm gần 8%). XK sang 4 thị trường còn lại tăng 6-8,5%.

Hàn Quốc và Nhật Bản là 2 thị trường chiếm tỷ trọng chi phối sản phẩm bạch tuộc xuất khẩu của Việt Nam, trong đó Hàn Quốc chiếm 68%, Nhật Bản chiếm 18%. Tiếp đến là Mỹ, Italy và Nga. XK bạch tuộc sang tất cả những thị trường này đều tăng trong năm qua, riêng Mỹ tăng mạnh nhất, 135%.

Đối với sản phẩm mực XK, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc và Italy là top 5 thị trường lớn nhất, chiếm tổng cộng 76% XK. Trong khi XK mực sang Nhật Bản và Hàn Quốc đều giảm thì XK sang 3 thị trường còn lại và nhiều thị trường khác đều ghi nhận tăng trưởng dương trong năm 2021.

Theo vasep.com.vn

Bài đọc thêm:

  1. Hàn Quốc là thị trường nhập khẩu mực, bạch tuộc lớn nhất của Việt Nam
  2. Nông thuỷ sản Việt Nam thâm nhập vào chuỗi bán lẻ lớn của Nhật Bản
  3. Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Popular Posts

Back To Top