Thành lập Nhóm tư vấn trong nước Việt Nam trong Hiệp định UKVFTA

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ban hành cơ chế tổ chức, hoạt động của Nhóm tư vấn trong nước Việt Nam theo hiệp định UVKFTA.

Theo Quyết định số 401/QĐ-BCT ngày 22/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Nhóm DAG Việt Nam được thành lập theo quy định tại Điều 13.15 Chương Thương mại và Phát triển bền vững của Hiệp định UKVFTA. Các thành viên DAG Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA được quy định tại Phụ lục của Quyết định số 1972/QĐ-BCT ngày 17/8/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1972/QĐ-BCT cũng đồng thời là thành viên DAG Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định UKVFTA.

Nhóm DAG Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định UKVFTA cũng áp dụng các quy định trong Quyết định số 1972/QĐ-BCT đối với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của mình.

Theo Quyết định, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương tạm thời thực hiện chức năng của Ban Thư ký Nhóm DAG Việt Nam trong UKVFTA cho đến khi Ban Thư ký chính thức được thành lập.

Hiệp định UKVFTA được ký chính thức tại Luân Đôn, Vương quốc Anh ngày 29/12/2020. UKVFTA được áp dụng tạm thời từ ngày 1/1/2021 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5/2021. UKVFTA được đàm phán trên cơ sở kế thừa các cam kết trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) với một số điều chỉnh, sửa đổi để phù hợp với quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và Anh.

Về cơ bản, các cam kết của Chương 13 Hiệp định UKVFTA kế thừa các cam kết của Chương 13 Hiệp định EVFTA. Theo đó, mỗi Bên phải thành lập một hoặc các nhóm tư vấn trong nước (DAG) mới hoặc tham vấn ý kiến của nhóm tư vấn trong nước hiện có về phát triển bền vững với nhiệm vụ tư vấn về việc thực hiện Chương này. Nhóm hoặc các nhóm tư vấn trong nước này bao gồm các tổ chức đại diện độc lập, bảo đảm sự đại diện cân bằng giữa các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường, bao gồm tổ chức người lao động và người sử dụng lao động, doanh nghiệp và các tổ chức môi trường.

Việt Nam đã thành lập Nhóm DAG Việt Nam trong khuôn khổ Chương 13 Hiệp định EVFTA, bao gồm 6 tổ chức thành viên tính đến tháng 3/2022, đó là: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (đại diện giới sử dụng lao động); Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD); Viện Công nhân – Công đoàn (trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam); Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV); Hội nghề cá Việt Nam (VINAFIS); và Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP).

Theo Báo Công Thương

Bài đọc thêm:

  1. UKVFTA: “Đòn bẩy” cho cà phê Việt tăng xuất khẩu vào thị trường Anh
  2. UKVFTA – lực đẩy mới cho xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Anh
  3. Xuất khẩu cà phê sang thị trường Anh: Tận dụng cơ hội từ UKVFTA

Popular Posts

Back To Top