Thông tư giải quyết ùn tắc tại cảng biển khi thực hiện giãn cách xã hội

Bộ Tài chính vừa có văn bản quy định việc giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu bị ùn tắc hoặc có nguy cơ ùn tắc tại cảng biển..

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 82/2021/TT-BTC quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu ùn tắc hoặc có nguy cơ ùn tắc tại cảng biển nơi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Có 4 cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu ùn tắc hoặc có nguy cơ ùn tắc tại cảng biển gồm:

 • Hoạt động khai thác cảng đang chịu ảnh hưởng bởi dịch covid-19 nằm ngoài khả năng khắc phục của cảng;
 • Hàng nhập khẩu tồn bãi đạt trên 90% dung lượng quy hoạch chất xếp hàng nhập khẩu của cảng biển;
 • Được Cảng vụ Hàng hải xác nhận về tình trạng ùn tắc hoặc nguy cơ ùn tắc do tác động bởi đồng thời các yếu tố nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều này;
 • Doanh nghiệp kinh doanh cảng biển có văn bản thông báo cho chi cục hải quan quản lý cảng biển nơi lưu giữ hàng hóa về tình trạng ùn tắc hoặc nguy cơ ùn tắc kèm xác nhận của Cảng vụ Hàng hải.

Theo Thông tư 82, hàng hóa nhập khẩu đang lưu giữ tại cảng biển được vận chuyển về cảng biển khác, cảng cạn, ICD để lưu giữ phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

 • Hàng hóa theo tên hàng khai báo trên Hệ thống E-manifest không thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập theo quy định tại Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ (trừ trường hợp hàng hóa được chuyển cửa khẩu theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ);
 • Hàng hóa nguyên container (không vận chuyển hàng rời); hàng hóa chưa được đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu;
 • Hàng hóa không thuộc danh sách theo dõi, kiểm tra, xử lý theo yêu cầu của cơ quan chức năng;
 • Doanh nghiệp kinh doanh cảng biển dừng thực hiện vận chuyển hàng hóa nhập khẩu về cảng biển khác, cảng cạn, ICD khi số lượng container hàng nhập khẩu tồn bãi giảm xuống ở mức 90% dung lượng quy hoạch chất xếp container hàng nhập khẩu của cảng biển.

Bên cạnh đó, Thông tư 82 cũng quy định cụ thế trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng biển, cảng cạn, ICD. Chẳng hạn, doanh nghiệp kinh doanh cảng biển nơi hàng hóa vận chuyển đi có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 41 Luật Hải quan; chỉ thực hiện vận chuyển hàng hóa nhập khẩu khi có sự chấp thuận của hãng tàu/đại lý hãng tàu hoặc chủ hàng đã xác lập quyền sở hữu hàng hóa với hãng tàu/đại lý hãng tàu và kế hoạch vận chuyển hàng hóa đã được chi cục hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi đồng ý; toàn bộ lô hàng thuộc cùng một vận tải đơn, cùng thuộc một chủ hàng về cùng một cảng biển, cảng cạn, ICD để lưu giữ hàng hóa.

Doanh nghiệp kinh doanh cảng biển nơi hàng hóa vận chuyển đi thông báo địa điểm lưu giữ hàng hóa vận chuyển đến cho hãng tàu/đại lý hãng tàu hoặc chủ hàng; thống nhất với hãng tàu/đại lý hãng tàu hoặc chủ hàng về phương thức, thông tin trao đổi về hàng hóa trước khi vận chuyển hàng hóa; thực hiện thủ tục vận chuyển hàng hóa; báo cáo quyết toán bằng văn bản về tình hình thực hiện việc vận chuyển hàng hóa…

Doanh nghiệp kinh doanh cảng biển, cảng cạn, ICD nơi hàng hóa vận chuyển đến có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 41 Luật Hải quan; báo cáo quyết toán bằng về tình hình thực hiện việc vận chuyển hàng hóa đến.

Ngoài ra, thông tư cũng quy định cụ thể trách nhiệm của hãng tàu/đại lý hãng tàu; trách nhiệm của cơ quan Hải quan; quyền và trách nhiệm của người khai hải quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (30/9/2021). Hàng hóa nhập khẩu đang lưu giữ tại cảng biển được vận chuyển đến cảng biển khác, cảng cạn, ICD để lưu giữ theo quy định tại Điều 4 Thông tư này áp dụng trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đến thời điểm sau 15 ngày kể từ ngày tỉnh, thành phố nơi có hàng hóa vận chuyển đi kết thúc áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian qua, để tháo gỡ và giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cảng Cát Lái, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn triển khai áp dụng thủ tục hải quan tạm thời trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19. Khuyến khích việc thông quan tại cảng Cái Mép – Thị Vải nhằm giảm tải cho cảng Cát Lái.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan đã chủ trì thống nhất với các cơ quan chuyên ngành cho phép doanh nghiệp nộp bản chứng thư “scan” bằng đường điện tử trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg và bổ sung bản gốc sau… Sử dụng một số kho bãi, cảng khác trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các cảng cạn/ICD thuộc hệ thống Tổng công ty như ICD Tân Cảng – Long Bình, ICD Tân Cảng – Nhơn Trạch, ICD Tân Cảng – Sóng Thần, cảng Tân Cảng Hiệp Phước để thay đổi cảng đích, toàn bộ chi phí vận chuyển hàng tồn đọng tại cảng Cát Lái và chi phí nâng hạ 2 đầu (nơi đi và nơi đến) do Tân cảng Sài Gòn chi trả, góp phần chia sẻ, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Xem Thông tư 82/2021/TT-BTC tại đây.

Theo Hải Quan Online

Bài đọc thêm:

 1. Dự thảo: Doanh nghiệp có F0 không cần đóng cửa cả nhà máy – Bộ Y tế
 2. Doanh nghiệp chế biến thuỷ sản ở Bà Rịa – Vũng Tàu kiệt quệ vì giãn cách
 3. 9 tướng lĩnh cảnh sát biển Việt Nam bị cách chức, khai trừ Đảng
 4. Các sự kiện xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp trong tháng 10/2021

Popular Posts

Back To Top