Trung Quốc vừa ban hành sách trắng đầu tiên về kiểm soát xuất khẩu

Trung Quốc đã công bố sách trắng đầu tiên về kiểm soát xuất khẩu nhằm đưa ra bức tranh toàn cảnh trong việc cải thiện kiểm soát xuất khẩu.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sách trắng nêu bật cam kết và hành động của Trung Quốc trong việc bảo vệ hòa bình và phát triển thế giới cũng như an ninh quốc gia và an ninh quốc tế.

Bộ cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy kiểm soát xuất khẩu dựa trên luật pháp trong tương lai, đẩy mạnh nỗ lực cải thiện các quy định hỗ trợ cho Luật Kiểm soát Xuất khẩu và đẩy nhanh việc xây dựng danh sách kiểm soát xuất khẩu thống nhất.

Sẽ nỗ lực hơn nữa để thực hiện các trao đổi và hợp tác đa phương và song phương về kiểm soát xuất khẩu, công bố rộng rãi và thực hiện các luật và chính sách liên quan, bảo vệ chặt chẽ quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các bên tham gia thị trường và tạo điều kiện thúc đẩy môi trường kinh doanh dựa trên cơ sở thị trường các nguyên tắc, được điều chỉnh bởi luật pháp và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Trung Quốc cũng sẽ tích cực xây dựng một hệ thống tuân thủ kiểm soát xuất khẩu phối hợp do chính phủ hướng dẫn và doanh nghiệp thực hiện.

Kiểm soát xuất khẩu là một thông lệ quốc tế phổ biến trong đó một quốc gia cấm hoặc hạn chế xuất khẩu các mặt hàng cụ thể, chẳng hạn như vật liệu hạt nhân, để thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của mình, chẳng hạn như không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia của mình.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các nỗ lực kiểm soát xuất khẩu quốc tế hiện đang đối mặt với một số thách thức, chủ yếu liên quan đến việc lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và các hạn chế phân biệt đối xử bất hợp lý, nỗ lực của các quốc gia để hình thành các bè phái nhỏ và hoạt động chống lại chủ nghĩa đa phương thực sự.

Sách trắng cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp quốc tế về kiểm soát xuất khẩu. “Trung Quốc cho rằng tất cả các quốc gia cần kiên quyết đứng trong hệ thống quốc tế với Liên hợp quốc là nòng cốt và trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế, bảo vệ thẩm quyền của các hiệp ước và cơ chế quốc tế đề cao chủ nghĩa đa phương thực sự, làm mới quan điểm an ninh của họ và áp dụng. Bộ này cho biết trong tuyên bố triển vọng chung, toàn diện, hợp tác và bền vững về an ninh toàn cầu. Đặc biệt, Bộ cho biết các nước lớn nên thực hiện các nghĩa vụ của mình và thúc đẩy an ninh quốc tế chung trong lĩnh vực kiểm soát xuất khẩu.

Các nước lớn không được làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia khác trong việc sử dụng hòa bình các mặt hàng do xuất khẩu kiểm soát hoặc ngăn cản việc sử dụng hòa bình các thành tựu và tiến bộ khoa học và công nghệ để thúc đẩy phát triển, bình thường trao đổi khoa học và công nghệ quốc tế và hợp tác kinh tế thương mại, và sự vận hành an toàn và trơn tru của các chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu.

Trung Quốc tin rằng trong việc kiểm soát xuất khẩu, cộng đồng quốc tế cần tiến lên theo hướng công bằng, hợp lý và không phân biệt đối xử, đề cao đoàn kết và hợp tác, phản đối các cách tiếp cận phân biệt đối xử, chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu và tạo ra một tương lai tươi sáng hơn cho nhân loại.

Vào tháng 10/2020, Trung Quốc đã ban hành Luật Kiểm soát Xuất khẩu với các quy định chi tiết về các danh mục và biện pháp kiểm soát xuất khẩu.

Kể từ những năm 1990, Trung Quốc đã xây dựng sáu quy định về kiểm soát xuất khẩu, bao gồm các lĩnh vực bao gồm sinh học, hóa học, tên lửa và các mặt hàng quân sự khác để thực hiện một số nghĩa vụ quốc tế.

Theo Vinanet

Popular Posts

Back To Top