Việt Nam chỉ chiếm 0,1 thị phần xoài tươi của Hoa Kỳ

Hoa kỳ nhập khẩu 74,4% quả xoài các loại nhưng Việt Nam chỉ cung cấp một lượng rất nhỏ, chiếm 0,1% tổng lượng xoài tươi Hoa Kỳ nhập khẩu…

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho biết, nhập khẩu quả xoài các loại của Hoa Kỳ trong 11 tháng năm 2021 đạt 710,5 nghìn tấn, trị giá 970 triệu USD, tăng 2,1% về lượng và tăng 11,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Giá quả xoài các loại nhập khẩu bình quân ở mức 1.365,2 USD/tấn, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Mexico và Peru là 2 thị trường cung cấp chính quả xoài các loại cho Hoa Kỳ trong 11 tháng năm 2021. Lượng nhập khẩu quả xoài các loại từ 2 thị trường này chiếm 73,6% tổng lượng quả xoài các loại nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tỷ trọng nhập khẩu từ 2 thị trường này đều giảm trong 11 tháng năm 2021. Trong 11 tháng năm 2021, Hoa Kỳ tăng mạnh nhập khẩu quả xoài các loại từ các thị trường như Guatemala, Colombia, Thái Lan, Dominica.

Việt Nam là thị trường cung cấp quả xoài các loại lớn thứ 14 cho Hoa Kỳ, tuy nhiên trong 11 tháng năm 2021, lượng và trị giá xoài nhập khẩu từ Việt Nam đều giảm so với cùng kỳ năm 2020; tỷ trọng nhập khẩu xoài từ Việt Nam cũng giảm từ 0,3% trong 11 tháng năm 2020, còn 0,2% trong 11 tháng năm 2021.

Quả xoài tươi là chủng loại Hoa Kỳ nhập khẩu nhiều nhất trong 11 tháng năm 2021, tỷ trọng nhập khẩu chủng loại quả này chiếm 74,4% tổng lượng nhập khẩu quả xoài các loại. Mexico là thị trường cung cấp quả xoài tươi lớn nhất cho Hoa Kỳ trong 11 tháng năm 2021, với lượng chiếm 64% tổng lượng quả xoài tươi Hoa Kỳ nhập khẩu. Tiếp theo là thị trường Peru, Brazil…

Việt Nam chỉ cung cấp một lượng rất nhỏ, chiếm 0,1% tổng lượng xoài tươi Hoa Kỳ nhập khẩu. Tiếp theo là chủng loại quả xoài chế biến hoặc bảo quản đạt 93,7 nghìn tấn, trị giá 147,1 triệu USD, tăng 7,7% về lượng và tăng 14,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Mehico, Colombia, Ấn Độ và Thái Lan là những thị trường cung cấp chính chủng loại này cho Hoa Kỳ.

Đáng chú ý, Việt Nam chỉ cung cấp một lượng nhỏ quả xoài chế biến và bảo quản cho Hoa Kỳ, nhưng lượng và trị giá nhập khẩu chủng loại này của Hoa Kỳ từ Việt Nam tăng rất mạnh trong 11 tháng năm 2021, đạt 239 tấn, trị giá 497 nghìn USD, tăng 216% về lượng và tăng 385,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Theo congthuong.vn

Bài đọc thêm:

  1. Hàn Quốc là thị trường nhập khẩu mực, bạch tuộc lớn nhất của Việt Nam
  2. Nông thuỷ sản Việt Nam thâm nhập vào chuỗi bán lẻ lớn của Nhật Bản
  3. Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Popular Posts

Back To Top