Việt Nam là thị trường lớn thứ 3 cung cấp cao su cho Ấn Độ

Trong năm 2021, Việt Nam cung cấp cao su chiếm 10,5% trong tổng lượng cao su nhập khẩu của Ấn Độ, tăng so với mức 7,6% của năm 2020.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê của Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết, trong năm 2021, Ấn Độ nhập khẩu 1,2 triệu tấn cao su (mã HS 4001; 4002; 4003; 4005), trị giá 3,75 tỷ USD, tăng 34,8% về lượng và tăng 37,5% về trị giá so với năm 2020. Indonesia, Hàn Quốc, Việt Nam, Malaysia và Thái Lan là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Ấn Độ. Đáng chú ý, nhập khẩu cao su từ các thị trường này đều tăng trưởng mạnh cả về lượng và trị giá so với năm 2020.

Đối với cao su tổng hợp (mã HS: 4002), Ấn Độ nhâp khẩu 564,64 nghìn tấn, trị giá 1,25 tỷ USD, tăng 33,6% về lượng và tăng 74% về trị giá so với năm 2020. Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Singapore và Hoa Kỳ là 5 thị trường cung cấp lớn nhất cho Ấn Độ, trừ Singapote thì nhập khẩu cao su từ các thị trường này đều tăng khá so với năm 2020. Năm 2021, thị phần cao su tổng hợp của Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ giảm, thị phần của Nga và Hoa Kỳ tăng mạnh. Thị phần cao su tổng hợp Việt Nam chỉ chiếm 0,31% trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ.

Trong năm 2021, Ấn Độ nhập khẩu 525,35 nghìn tấn cao su tự nhiên (mã HS: 4001), trị giá 971,49 triệu USD, tăng 39,1% về lượng và tăng 78,9% về trị giá so với năm 2020. Việt Nam là thị trường lớn thứ 2 cung cấp cao su tự nhiên cho Ấn Độ với 124,19 nghìn tấn, trị giá 237,35 triệu USD, tăng 84,9% về lượng và tăng 138,8% về trị giá so với năm 2020. Thị phần cao su tự nhiên của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ trong năm 2021 chiếm 23,6%, tăng mạnh so với mức 17,8% của năm 2020.

Cơ cấu thị trường chính cung cấp cao su tự nhiên cho Ấn Độ trong năm 2021 có sự thay đổi khi thị phần cao su của Indonesia, Singapore trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ giảm, trong khi thị phần của Việt Nam, Malaysia, Bờ Biển Ngà và Thái Lan tăng.

Theo Báo Công Thương

Bài đọc thêm:

  1. Trung Quốc tăng nhập khẩu cao su từ thị trường Việt Nam so với 2020
  2. 10 thị trường nhập khẩu cao su lớn nhất đều tăng mua cao su Việt Nam
  3. Việt Nam xuất khẩu cao su sang Hàn Quốc tăng trong năm 2021

Popular Posts

Back To Top