Việt Nam trở thành thị trường cung cấp chè lớn thứ 7 cho Hoa Kỳ

Việt Nam là thị trường cung cấp chè lớn thứ 7 cho Hoa Kỳ trong 9 tháng đầu năm 2021, đạt 4,1 nghìn tấn, trị giá đạt 5,7 triệu USD…

  • Xuất khẩu chè sang Hoa Kỳ tăng 1,8% về lượng và tăng 7,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
  • Giá nhập khẩu chè bình quân từ Việt Nam đạt 1.404,8 USD/tấn, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) cho biết, nhập khẩu chè của Hoa Kỳ trong 9 tháng đầu năm 2021 đạt 85,9 nghìn tấn, trị giá 375,5 triệu USD, tăng 8,2% về lượng và tăng 14% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Giá chè nhập khẩu bình quân của Hoa Kỳ trong 9 tháng đầu năm 2021 đạt 4.372,2 USD/tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Argentina là thị trường cung cấp chè lớn nhất cho Hoa Kỳ trong 9 tháng năm 2021, đạt 33,8 nghìn tấn, trị giá 43,7 triệu USD, tăng 18,2% về lượng và tăng 12% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Giá chè nhập khẩu trung bình từ thị trường Argentina đạt 1.293,8 USD/tấn, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng nhập khẩu chè từ thị trường Argentina chiếm 39,3% tổng lượng chè nhập khẩu của Hoa Kỳ.

Tiếp theo là thị trường Trung Quốc, trong 9 tháng đầu năm 2021 nhập khẩu chè của Hoa Kỳ từ thị trường này đạt 8,8 nghìn tấn, trị giá 38,9 triệu USD, tăng 0,5% về lượng và tăng 5,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng nhập khẩu chè từ Trung Quốc giảm từ mức 11% trong 9 tháng năm 2020, xuống mức 10,3% trong 9 tháng năm 2021.

Việt Nam là thị trường cung cấp chè lớn thứ 7 cho Hoa Kỳ trong 9 tháng đầu năm 2021, đạt 4,1 nghìn tấn, trị giá đạt 5,7 triệu USD, tăng 1,8% về lượng và tăng 7,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Giá nhập khẩu chè bình quân từ Việt Nam đạt 1.404,8 USD/tấn, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng nhập khẩu chè từ Việt Nam giảm 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2020.

Chè đen là chủng loại chính Hoa Kỳ nhập khẩu trong 9 tháng đầu năm 2021, đạt 72,4 nghìn tấn, trị giá 229,1 triệu USD, tăng 9,2% về lượng và tăng 10,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Hoa Kỳ nhập khẩu chè đen nhiều nhất từ 2 thị trường Argentina và Ấn Độ, với lượng chiếm 55,4% tổng lượng chè đen nhập khẩu của Hoa Kỳ trong 9 tháng đầu năm 2021. Việt Nam là thị trường cung cấp chè đen lớn thứ 6 cho Hoa Kỳ, lượng và trị giá nhập khẩu chè đen từ Việt Nam đều tăng, nhưng tỷ trọng nhập khẩu chè đen từ Việt Nam giảm so với cùng kỳ năm 2020.

Tiếp theo là chủng loại chè xanh Hoa Kỳ nhập khẩu trong 9 tháng đầu năm 2021 đạt 12,5 nghìn tấn, trị giá 142,7 triệu USD, tăng 4,3% về lượng và tăng 21,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Giá chè xanh nhập khẩu bình quân đạt 11.398,2 USD/tấn, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trung Quốc là thị trường cung cấp chính chủng loại chè xanh cho Hoa Kỳ, với lượng nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm 34,4% tổng lượng chè xanh Hoa Kỳ nhập khẩu trong 9 tháng đầu năm 2021. Hoa Kỳ nhập khẩu chè xanh từ Việt Nam giảm cả về lượng và trị giá, đạt 500 tấn, trị giá 952 nghìn USD, giảm 22,7% về lượng và giảm 8,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo congthuong.vn

Bài đọc thêm:

  1. Ecuador tăng nhập khẩu cá ngừ đông lạnh từ Trung Quốc
  2. Mỹ: Nhập khẩu cá ngừ đóng hộp quay trở về mức trước đại dịch
  3. Mỹ: Nhập khẩu mực, bạch tuộc quý 3/2021 đạt cao nhất kể từ năm 2019
  4. Kim ngạch xuất khẩu sắt thép của Việt Nam sang Bỉ tăng hơn 16 lần

Popular Posts

Back To Top