Xuất khẩu hải sản tháng 1/2022 đạt 345 triệu USD

Tháng 1/2022, tổng xuất khẩu các sản phẩm hải sản khai thác của Việt Nam đạt 345,6 triệu USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2021…

Xuất khẩu hải sản của Việt Nam bao gồm các nhóm sản phẩm: cá các loại khác (trừ cá ngừ và cá tra, chiếm 46% tổng giá trị xuất khẩu hải sản của Việt Nam); cá ngừ (chiếm 25%); mực, bạch tuộc (18%); cua, ghẹ và giáp xác khác (7%); nhuyễn thể hai mảnh vỏ (4%) và còn lại là nhuyễn thể khác (trừ mực bạch tuộc và nhuyễn thể hai mảnh vỏ).

Tháng 1/2022, giá trị xuất khẩu các mặt hàng hải sản khai thác đều tăng trừ xuất khẩu nhuyễn thể khác giảm. Xuất khẩu cá ngừ khởi đầu năm 2022, ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh nhất mạnh nhất 108% đạt gần 88 triệu USD. Xuất khẩu mực, bạch tuộc và cua, ghẹ tăng lần lượt 45% và 82% sản phẩm với cùng kỳ năm trước đó. Xuất khẩu nhuyễn thể hai mảnh vỏ tăng 28%, xuất khẩu cá biển khác (trừ cá ngừ và cá tra) tăng nhẹ 3%. Duy nhất xuất khẩu nhuyễn thể khác giảm 91% tuy nhiên sản phẩm này chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

Cả nước có 47 địa phương xuất khẩu các sản phẩm hải sản khai thác. Trong đó, chế biến XK tập trung nhiều nhất tại TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hoà, Bà Rịa – Vũng Tàu, chiếm lần lượt 20%, 16% và 10% đạt trên 71 triệu USD, 58 triệu USD và 36 triệu USD.

Xuất khẩu hải sản của Việt Nam trong quý đầu năm 2022 dự kiến vẫn duy trì tăng trưởng dương 2 con số. Tuy nhiên, ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, thẻ vàng IUU, chi phí đầu vào sản xuất tăng…vẫn là những thách thức mà các doanh nghiệp phải đối mặt trong năm nay.

Theo vasep.com.vn

Bài đọc thêm:

  1. Nguy cơ tái ùn tắc xe chở nông sản lên cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn
  2. Lạng Sơn: Nông sản xuất Trung Quốc lại có dấu hiệu ùn tắc sau Tết
  3. Hơn 300 xe nông sản được xuất khẩu qua Lạng Sơn trong dịp Tết
  4. Cửa khẩu Lạng Sơn lại tiếp tục rơi vào tình trạng báo động “đỏ”

Popular Posts

Back To Top