Xuất khẩu hạt tiêu trắng xay của Việt Nam tăng mạnh trong năm 2021

Tăng trưởng xuất khẩu thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu, chú trọng hơn về các sản phẩm có giá trị cao của ngành Hạt tiêu Việt Nam…

Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 là nguyên nhân chính khiến xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam giảm mạnh về lượng, nhưng trị giá tăng nhờ giá xuất khẩu tăng mạnh. Trong 10 tháng năm 2021, xuất khẩu hầu hết các chủng loại hạt tiêu giảm về lượng, ngoại trừ hạt tiêu trắng xay.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu trắng xay của Việt Nam trong 10 tháng năm 2021 đạt 5,65 nghìn tấn, trị giá 26,92 triệu USD, tăng 47,4% về lượng và tăng 93,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Đối với Việt Nam, thị trường của sản phẩm này gồm: Hà Lan, Hoa Kỳ, Anh, Nhật Bản, Úc. Trong 10 tháng năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu trắng xay sang hầu hết các thị trường chính tăng mạnh, ngoại trừ Nhật Bản giảm 18% về lượng, nhưng tăng 28,5% về trị giá.

Hạt tiêu trắng xay chiếm tỷ trọng thấp 2,5% về lượng và 3,4% tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước. Xuất khẩu hạt tiêu trắng xay tăng chưa tác động tích cực lên toàn ngành. Nhưng, tăng trưởng xuất khẩu chủng loại hạt tiêu trắng xay cho thấy ngành hạt tiêu Việt Nam đã có sự chuyển dịch về cơ cấu chủng loại, chú trọng hơn về các sản phẩm có giá trị cao.

Hạt tiêu đen chiếm 75,4% tổng lượng và 72,2% tổng kim ngạch xuất khẩu, do đó xuất khẩu hạt tiêu đen giảm ảnh hưởng chung toàn ngành hạt tiêu. Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong 10 tháng năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu đen đạt 173,1 nghìn tấn, trị giá 571,94 triệu USD, giảm 13,7% về lượng, nhưng tăng 33,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Thị trường xuất khẩu chính hạt tiêu đen của Việt Nam gồm: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất, Ấn Độ, Pa-kit-xtan. Trong đó, xuất khẩu hạt tiêu đen sang hầu hết các thị trường chính giảm, trừ Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất tăng 30,8% về lượng và tăng 107,4% về trị giá.

Theo Tạp chí Công Thương

Popular Posts

Back To Top