Chương Trình Nghị Sự – Phần 6

Hình ảnh cùng lãnh đạo Viettel làm việc với tập đoàn 海吉星 (HiGreen) chiều ngày 06/03/2024. Nội dung cơ bản về hợp tác Logistics xuyên biên giới 2 chiều Việt Nam – Trung Quốc và mở chợ giao lưu nông sản tại Việt Nam khoảng 300ha theo mô hình của nước bạn.

Chúng tôi sẽ còn cập nhật đến bạn rất nhiều hoạt động của Mega A Logistics tại Chương Trình Nghị Sự 2024 tại Trung Quốc. Cùng đón chờ nhé!

Popular Posts

Back To Top