Chương Trình Nghị Sự – Phần 7

Mega A Logistics tham Thương hiệu cà phê ODI làm nghiên cứu, phát chế đồ uống, deserts. Phát triển 2000 cửa hàng khắp Trung Quốc đang. Hợp tác với Việt Nam về cung ứng nguyên vật liệu, phát triển hệ thống cửa hàng. Chúng tôi sẽ còn cập nhật đến bạn rất nhiều hoạt động của Mega A Logistics tại Chương Trình Nghị Sự 2024 tại Trung Quốc. Cùng đón chờ nhé!

Popular Posts

Back To Top