Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình, chỉ miễn thuế tài sản cố định

Chuyển đổi từ loại hình chế xuất sang không hưởng chính sách ưu đãi, doanh nghiệp chỉ được miễn thuế đối với hàng nhập tạo tài sản cố định…

Tổng cục Hải quan cho biết, khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Điều 14 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Điểm a khoản 7 Điều 20 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư: “Ưu đãi đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là tổ chức lại tổ chức kinh tế); chia, tách, sáp nhập và chuyển nhượng dự án đầu tư được áp dụng như sau: Tổ chức kinh tế được hình thành trên cơ sở tổ chức lại tổ chức kinh tế hoặc nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư được kế thừa các ưu đãi đầu tư áp dụng đối với dự án đầu tư (nếu có) trước khi tổ chức lại hoặc nhận chuyển nhượng nếu vẫn đáp ứng các điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư”.

Cũng tại khoản 1 Điều 51 Nghị định 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định “Tổ chức kinh tế được hình thành trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là tổ chức lại) được kế thừa và tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế bị tổ chức lại đối với dự án đầu tư mà tổ chức kinh tế bị tổ chức lại đã thực hiện trước khi tổ chức lại theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đất đai và pháp luật có liên quan”.

Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định về thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu đối với các trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế; khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ quy định về khai thay đổi mục đích sử dụng.

Điểm c khoản 2 Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT BTC của Bộ Tài chính quy định: “Đối với trường hợp thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện không chịu thuế, miễn thuế: Người nhận chuyển nhượng phải kê khai theo quy định tại điểm a khoản này, nhưng không phải nộp thuế”.

Cũng tại khoản 54 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 78 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về xử lý tài sản, hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu khi doanh nghiệp chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp chế xuất thành doanh nghiệp không hưởng chế độ chính sách doanh nghiệp chế xuất.

Theo đó, đối chiếu với các quy định trên, trường hợp doanh nghiệp chế xuất chuyển đổi loại hình thành doanh nghiệp không hưởng chế độ chính sách doanh nghiệp chế xuất, cơ quan Hải quan kiểm tra xác định nếu doanh nghiệp sau khi chuyển đổi vẫn đáp ứng điều kiện được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về thuế xuất nhập khẩu, thì doanh nghiệp sau khi chuyển đổi tiếp tục được kế thừa ưu đãi miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư trước khi chuyển đổi.

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục khai thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa tạo tài sản cố định đã nhập khẩu miễn thuế tương tự trường hợp thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện không chịu thuế, miễn thuế theo quy định tại Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đồng thời, doanh nghiệp không phải thông báo Danh mục miễn thuế đối với hàng hóa tạo tài sản cố định đã nhập khẩu miễn thuế trước đây. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển đổi, doanh nghiệp thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế hàng năm theo quy định.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm doanh nghiệp chế xuất chuyển đổi sang doanh nghiệp không hưởng chế độ chính sách doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp chỉ được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định nếu thực hiện thông báo Danh mục miễn thuế trước khi nhập khẩu theo quy định.

Theo Hải quan Online

Bài đọc thêm:

  1. NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng phối hợp với cơ quan Thuế
  2. 483 người nộp thuế được Tổng cục Thuế Việt Nam tặng giấy khen
  3. Không miễn thuế nhập khẩu hàng thuê của doanh nghiệp chế xuất
  4. Hoa Kỳ sẽ áp thuế gỗ dán có lõi nguyên liệu là ván bóc Trung Quốc
  5. Bãi bỏ quy định về kiểm tra phương tiện đo lường khi nhập khẩu
  6. Mega A Logistics mở tuyến hàng hải Việt Nam-Nga trong tháng 8

Popular Posts

Back To Top