Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp FDI

Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp FDI

Mới đây, Ngân hàng nhà nước đã ban hành Thông tư 15/2021/TT-NHNN, bổ sung một số hướng dẫn về quản lý hoạt động kinh doanh vàng…

Cụ thể, Thông tư bổ sung quy định về thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; Giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu; Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khai thác vàng.

Theo đó, đối với trường hợp doanh nghiệp FDI có nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ đề nghị cấp phép theo cơ chế một cửa quốc gia thì gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 12 Thông tư này đến Cổng thông tin một cửa quốc gia để được cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Quy định về trình tự, thủ tục cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ theo cơ chế một cửa quốc gia như sau:

Khi có nhu cầu thực hiện nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, doanh nghiệp lập và gửi 01 bộ hồ sơ cho NHNN Việt Nam theo quy định. Hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu (theo mẫu tại Phụ lục 5 Thông tư 16/2012/TT-NHNN);
  • Giấy chứng nhận đầu tư;
  • Báo cáo tình hình thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm vàng tại thị trường Việt Nam trong thời hạn 12 tháng liền kề trước thời điểm báo cáo, kèm tờ khai Hải quan XK, NK và phiếu trừ lùi có xác nhận của Hải quan (theo mẫu tại Phụ lục 8 Thông tư 16/2012);
  • Bản kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; văn bản, tài liệu chứng minh năng lực sản xuất của doanh nghiệp;
  • Hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN Việt Nam xem xét cấp hoặc từ chối cấp phép (ghi rõ lý do) Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp.

Thông tư 15/2021/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 20/11/2021.

Theo Tạp chí Công Thương

Bài đọc thêm:

 1. Cảnh báo phòng vệ thương mại, thay đổi về chính sách kinh tế tại Pakistan
 2. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu khẩn cấp phòng COVID-19
 3. Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực
 4. Rà soát áp dụng chống bán phá giá bột ngọt của Trung Quốc, Indonesia

Popular Posts

Back To Top