Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu khẩn cấp phòng COVID-19

Bộ tài chính đang dự thảo Thông tư quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu khẩn cấp phục vụ phòng chống dịch COVID-19…

 • Người khai hải quan có thể tự khai loại mặt hàng nhập khẩu khẩn cấp phòng COVID-19
 • Nếu có phê duyệt thẩm quyền tiếp nhận hàng viện trợ phòng dịch, thì không phải nộp giấy phép nhập khẩu khi làm thủ tục hải quan

Dự thảo Thông tư quy định về thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu khẩn cấp phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 áp dụng đối với hàng viện trợ, biếu tặng từ nước ngoài hoặc do các tổ chức, cá nhân trong nước nahapj khẩu để ủng hộ, hỗ trợ cho Chính phủ, Bộ Y tế, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thuộc các tỉnh, thành phố để phục vụ yêu cầu phòng, chống dịch khẩn cấp – gọi chung là là hàng hóa nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Hiện nay, thủ tục hải quan đối với các mặt hàng này được thực hiện theo quy định tại Điều 50 Luật Hải quan (2014) nếu đã thuộc danh mục cấp phép. Đáng chú ý là người khai hải quan chưa được chủ động nộp các chứng từ chứng minh loại mặt hàng này tại thời điểm làm thủ tục hải quan.

Theo dự thảo mới, trách nhiệm của người khai hải quan được đề cập như sau:

 • Khai thông tin đề nghị chậm nộp bản chính giấy phép, kết quả kiểm tra chất lượng, giấy xác nhận viện trợ hàng hóa nhập khẩu tại ô “phần ghi chú” tên tờ khai hải quan điện tử theo mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC và phải khai, nộp bổ sung bản chính trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu. Quá thời hạn nêu trên, nếu chưa nộp, người khai hải quan phải chịu trách nhiệm chấp hành xử lý vi phạm và các nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật.
 • Nộp 1 bản chụp văn bản phê duyệt tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế hoặc Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc các tỉnh, thành phố (đối với trường hợp tổ chức, cá nhân Việt Nam nhập khẩu để ủng hộ, hỗ trợ, tài trợ, biếu tặng cho Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố).
 • Nộp 1 bản chụp Quyết định phê duyệt tiếp nhận hàng hóa viện trợ nước ngoài phục vụ phòng chống dịch COVID-19 của cấp có thẩm quyền (đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu viện trợ).
 • Nộp 1 bản dịch tiếng Việt có chứng thực văn bản thỏa thuận cho biếu tặng của tổ chức cá nhân nước ngoài cho biếu tặng tổ chức cá nhân Việt Nam để phục vụ phòng chống dịch COVID-19 (đối với trường hợp nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng).
 • Đối với các chứng từ trên, người khai hải quan được phép nộp bản scan có xác nhận bằng chữ ký số của người khai hải quan.

Đối với cơ quan hải quan, dự thảo nêu trách nhiệm là thực hiện thủ tục thông quan – theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC, giám sát hải quan và quản lý thuế xuất nhập khẩu.

Trong trường hợp hàng viện trợ nhập khẩu từ nước ngoài là thiết bị y tế, nếu có Quyết định phê duyệt tiếp nhận hàng viện trợ để phục vụ phòng chống COVID-19 của cấp có thẩm quyền, thì không phải nộp giấy phép nhập khẩu khi làm thủ tục hải quan – được quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 13/2021/TT-BTC.

Theo Tạp chí Công Thương

Bài đọc thêm:

 1. Ủy ban châu Âu EC sẽ họp trực tuyến về gỡ thẻ vàng IUU của Việt Nam
 2. Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực
 3. Thông tư giải quyết ùn tắc tại cảng biển khi thực hiện giãn cách xã hội
 4. Ngày 1/10, TP HCM ban hành chỉ thị 18 – từng bước khôi phục nền kinh tế

Popular Posts

Back To Top