Việt Nam là thị trường cung cấp chè lớn thứ 5 cho Hoa Kỳ

Việt Nam là thị trường cung cấp chè lớn thứ 5 cho Hoa Kỳ. Tỷ trọng nhập khẩu chè từ Việt Nam tăng 0,5 điểm phần trăm so với tháng 01/2021.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) cho biết, nhập khẩu chè của Hoa Kỳ trong tháng 01/2022 đạt 8,65 nghìn tấn, trị giá 40,6 triệu USD, tăng 2% về lượng và tăng 13,4% về trị giá so với tháng 01/2021. Giá chè nhập khẩu bình quân vào Hoa Kỳ trong tháng 01/2022 đạt 4.688,7 USD/tấn, tăng 11,3% so với tháng 01/2021.

Việt Nam là thị trường cung cấp chè lớn thứ 5 cho Hoa Kỳ, lượng và trị giá nhập khẩu từ Việt Nam đều tăng trong tháng 01/2022, giá nhập khẩu chè từ Việt Nam ở mức 1.668,6 USD/tấn, tăng 22,5% so với tháng 01/2021. Tỷ trọng nhập khẩu chè từ Việt Nam trong tổng nhập khẩu chè vào Hoa Kỳ tăng 0,5 điểm phần trăm so với tháng 01/2021.Argentina, Trung Quốc và Ấn Độ là 3 thị trường cung cấp chè chính cho Hoa Kỳ, lượng chè nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm 57,7% tổng lượng chè Hoa Kỳ nhập khẩu trong tháng 01/2022.

Chè đen và chè xanh là 2 chủng loại chè chính Hoa Kỳ nhập khẩu trong tháng 01/2022. Việt Nam là thị trường cung cấp chè đen lớn thứ 6 cho Hoa Kỳ, lượng và trị giá nhập khẩu chè đen từ Việt Nam đều tăng, tỷ trọng nhập khẩu chè đen từ Việt Nam tăng 0,9 điểm phần trăm so với tháng 01/2021.

Trong tháng 01/2022, Hoa Kỳ nhập khẩu chủng loại chè xanh đạt 1,4 nghìn tấn, trị giá 17,86 triệu USD, giảm 0,4% về lượng nhưng tăng 27,3% về trị giá so với tháng 01/2021. Đáng chú ý, giá chè xanh nhập khẩu bình quân đạt 12.677,7 USD/tấn, tăng 27,7% so với tháng 01/2021. Việt Nam là thị trường cung cấp chè xanh lớn thứ 4 cho Hoa Kỳ, nhưng lượng và trị giá nhập khẩu từ Việt Nam đều giảm, tỷ trọng nhập khẩu chè xanh từ Việt Nam giảm 1,5 điểm phần trăm so với tháng 01/2021.

Theo Báo Công Thương

Bài đọc thêm:

  1. Việt Nam là thị trường cung cấp chè lớn thứ 5 cho Hoa Kỳ
  2. Mỹ cấm nhập khẩu thủy sản và loại bỏ quy chế Tối huệ quốc với Nga
  3. Tháng 1/2022: Xuất khẩu mực chế biến tăng mạnh nhất

Popular Posts

Back To Top