WISE: Xây dựng một thị trường kỹ năng số năng động

Theo xu hướng hiện nay, việc xây dựng một thị trường kỹ năng số chất lượng và đào tạo lại về kỹ năng số là vô cùng quan trọng…

Mới đây, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Chương trình công bố hoạt động “Nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo – Hệ sinh thái khởi nghiệp” (USAID-WISE). Hoạt động sẽ được thực hiện trong 2 năm do USAID tài trợ nhằm tiếp tục thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế liên tục.

Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ Việt Nam đã xác định, phấn đấu đến năm 2030 trở nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; có thể chế quản lý hiện đại, cạnh tranh, hiệu lực, hiệu quả; kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững, độc lập, tự chủ trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với nâng cao hiệu quả trong hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Một trong những cơ sở để phát triển nền kinh tế năng động, nhanh và bền vững là phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao…

Để đào tạo nâng cao và đào tạo lại nguồn nhân lực trong nước, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế trong kỷ nguyên số, thích ứng với trạng thái “bình thường mới” hậu COVID-19, việc hợp tác giữa với USAID để thực hiện hoạt động “Nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp” (“WISE”) là hết sức cần thiết để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hướng tới nền kinh tế số ở Việt Nam.

Hoạt động WISE dự kiến sẽ thực hiện hướng đến 5 mục tiêu cơ bản, đó là đào tạo kỹ năng số cơ bản cho sinh viên và đối tượng mới gia nhập thị trường lao động; Xây dựng một thị trường kỹ năng số năng động, chất lượng về đào tạo nâng cao và đào tạo lại về kỹ năng số; Thúc đẩy đổi mới các sản phẩm tài chính sáng tạo cho giáo dục.

Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock cho biết, hoạt động của USAID WISE thể hiện cam kết của Chính phủ Hoa Kỳ trong việc hợp tác với Việt Nam trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế, đồng thời hỗ trợ thúc đẩy thực hiện Chiến lược quốc gia về CMCN lần thứ tư của Chính phủ Việt Nam, trong đó tập trung vào việc làm chủ và tích hợp các công nghệ tiên tiến mới, tăng cường đổi mới sáng tạo và thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế số.

USAID WISE sẽ hỗ trợ các mô hình có thể mở rộng, theo định hướng thị trường và bền vững nhằm xây dựng nguồn nhân lực của Việt Nam sẵn sàng cho cuộc CMCN lần thứ tư thông qua các quan hệ đối tác với khu vực tư nhân.

Hoạt động sẽ hỗ trợ đào tạo kỹ năng số cơ bản, cung cấp thông tin lộ trình nghề nghiệp định hướng cuộc CMCN lần thứ tư để ra quyết định sáng suốt về đầu tư phát triển tài năng, cung cấp công nghệ thông tin, đào tạo nâng cao/đào tạo lại để thúc đẩy học tập suốt đời và tìm kiếm các cơ chế tài chính sáng tạo nhằm đạt được các kỹ năng mà cuộc CMCN lần thứ tư đòi hỏi.

Theo Báo cáo về xếp hạng chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2021 được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố mới đây, Việt Nam xếp thứ 44 trên 132 quốc gia/nền kinh tế. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và có nhiều tác động khó lường, ảnh hưởng lớn đến kinh tế – xã hội, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo trên toàn cầu, việc Việt Nam vẫn duy trì được vị trí trong Top 50 quốc gia dẫn đầu được đánh giá là một nỗ lực rất lớn.

Theo Tạp chí Công Thương

Bài đọc thêm:

  1. Liệu Việt Nam có thể trở thành Digital Hub của châu Á? Why Vietnam?
  2. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về thương mại điện tử
  3. Trung Quốc kiểm tra trực tuyến thủy sản Ấn Độ để truy vết COVID-19
  4. Các sự kiện xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp trong tháng 10/2021

Popular Posts

Back To Top